Registracija novog korisnika


Registracijom dobivate priliku sudjelovati u kreiranju sadržaja u EkoMreži.hr:

  • unositi članke - obavijest o kakvom novom projektu ili otkriću, objava dijelova stručnog rada i slično...
  • unositi događanja - seminara, predavanja, konferencija, prezentacija, edukacija i slično
  • poslovni korisnici: unositi podatke o vlastitom poslovanju, uslugama i proizvodima
  • poslovni korisnici: unositi vlastite proizvode - sa slikama i opisima
  • poslovni korisnici: unositi oglase - sezonske proizvode ili usluge, opremu i slično

Sva polja označena * su obavezna

* Vaš e-mail
* Vaša lozinka
Mora imati najmanje 6 znakova i ne smije sadržavati dijakritike niti posebne znakove (_?!%...)
 
 
 

Kako se želite registrirati?

kao poslovni korisnik (tvrtka, obrt) ili organizacija/udruga      kao privatni korisnik     

* Naziv Vaše djelatnosti (subjekt)

Lokacija:
 
* Vaš telefon
npr. +385 (0)1 9876 555