Korisnik BASIC paketa usluga Udruga Eko Zadar logo
udruga

Udruga Eko ZadarOpis:

Uvođenjem „Zelenog telefona“ u organizaciju je stigao velik broj mladih i ekološki osviještenih aktivista koji su naglasak stavili na zaštitu okoliša. Tijekom 2003. godine naziv udruge smo prilagodili i postali smo „Eko – Zadar“, udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane i zaštite okoliša. Danas, u udruzi volontiraju i diplomirani biolozi/biologinje i ekolozi/ekologinje mora koji su prošli dodatne edukacije o „Naturi 2000“.Udruga „Eko – Zadar“ aktivno utječe na pozitivne promjene i donošenje odluka koje se tiču održivog razvoja, kroz zagovaranje, aktivističko djelovanje i promicanje ekološke svijesti.Radimo na podizanju ekološke svijesti te na edukaciji građana. Za nama, a i pred nama, niz je sajmova, uspješno provedenih aktivističkih projekata i edukativnih programa.
Okupljamo oko 130 članova, članovi smo Mreže Zelenih telefona Hrvatske i Zelenog foruma. Članovi smo radnih skupina: „Jačanje sposobnosti u primjeni okolišnog acquis-a na lokalnoj i regionalnoj razini“, radili smo na izradi „Plana izrade intervencija u zaštiti okoliša Grada Zadra“. Surađujući s drugim udrugama, inicijativama, javnim i privatnim sektorom, podupiremo projekte energetske efikasnosti (Solarni klaster), uspostavljanja društva jednakih mogućnosti (Udruga tjelesnih invalida Zadarske županije), i održivog razvoja ruralnih područja (Lokalna akcijska grupa „Laura“).
U 2009. godini volonteri Zelenog telefona odradili su 870 sati  volonterskog rada. Na ostalim aktivnostima volonteri „Eko – Zadra“ odradili su 720 sati volonterskog rada.
Predsjednica: Atana Grbić
Dopredsjednik: Josip Kolega
Glavni odbor: Nikola Ćurić, Taida Garibović, Atana Grbić,  Josip Kolega, Nives Rogoznica
Nadzorni odbor: Nediljko Čotić, Šime Dukić,  Danica Popović
Sud časti: Ivan Atelj, Ivan Genda, Marinko Stanić

Kontakt


:
Zadar > Zadarska županija > Hrvatska

:
Liburnska obala 6, Zadar

:
+385 (0)23 300 120, +385 (0)23 300 119

:
+385 (0)23 300 119

Pošalji upit

Ime i prezime:
Vaš e-mail:
Vaš telefon:


ZelenaEnergija.org - obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost